Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
Saxenda®
Přehled registrovaných léčivých přípravků – na trh v ČR nejsou dodávány:

Saxenda 6 mg/ml, injekční roztok, 3 ml,
jedno předplněné pero

Saxenda 6 mg/ml, injekční roztok, 3 ml,
tři předplněná pera

Saxenda 6 mg/ml, injekční roztok, 3 ml,
pět předplněných per