Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
Aplikační technika
Norditropin® NordiFlex®
Somatropinum

Přehled registrovaných léčivých přípravků
– na trh v ČR nejsou dodávány:

Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml
injekční roztok v předplněném peru
Jeden ml roztoku obsahuje somatropinum 3,3 mg

Norditropin NordiFlex 10 mg/1,5 ml
injekční roztok v předplněném peru
Jeden ml roztoku obsahuje somatropinum 6,7 mg

Norditropin NordiFlex 15 mg/1,5 ml
injekční roztok v předplněném peru
Jeden ml roztoku obsahuje somatropinum 10 mg