Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
Aplikační technika
NordiPen® 15
Aplikátor určený k podávání přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg.

Aplikace dávky od 0,1 do 4,0 mg.
NordiPen® 10
Aplikátor určený k podávání přípravku Norditropin SimpleXx 10 mg.

Aplikace dávky od 0,1 do 2,25 mg.
NordiPen® 5
Aplikátor určený k podávání přípravku Norditropin SimpleXx 5 mg.

Aplikace dávky od 0,05 do 1,25 mg.