Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
Aplikační technika
Norditropin® SimpleXx® 15 mg/1,5 ml
Přípravek s aktivním výskytem na českém trhu: NORDITROPIN SIMPLEXX® 15MG/1,5M
INJ SOL 1X1.5ML/15MG

Somatropin (STH) neboli růstový hormon připravený rekombinantní technologií, věrná kopie nativní formy lidského růstového hormonu produkovaného hypofýzou.

Zásobní vložka o objemu 1,5 ml obsahuje čirý bezbarvý roztok určený k přímé aplikaci za pomoci aplikátoru NordiPen® 15.

Přehled registrovaných léčivých přípravků – na trh v ČR nejsou dodávány:
NORDITROPIN SIMPLEXX® 15MG/1,5M
INJ SOL 3X1.5ML/15MG
NORDITROPIN SIMPLEXX® 15MG/1,5M
INJ SOL 5X1.5ML/15MG
Norditropin® SimpleXx® 10 mg/1,5 ml
Přípravek s aktivním výskytem na českém trhu: NORDITROPIN SIMPLEXX® 10MG/1,5M
INJ SOL 1X1.5ML/10MG

Somatropin (STH) neboli růstový hormon připravený rekombinantní technologií, věrná kopie nativní formy lidského růstového hormonu produkovaného hypofýzou.

Zásobní vložka o objemu 1,5 ml obsahuje čirý bezbarvý roztok určený k přímé aplikaci za pomoci aplikátoru NordiPen® 10.

Přehled registrovaných léčivých přípravků – na trh v ČR nejsou dodávány:
NORDITROPIN SIMPLEXX® 10MG/1,5M
INJ SOL 3X1.5ML/10MG
NORDITROPIN SIMPLEXX® 10MG/1,5M
INJ SOL 5X1.5ML/10MG
Norditropin® SimpleXx® 5 mg/1,5 ml
Přípravek s aktivním výskytem na českém trhu:
NORDITROPIN SIMPLEXX® 5MG/1,5M
INJ SOL 1X1.5ML/5 MG

Somatropin (STH) neboli růstový hormon připravený rekombinantní technologií, věrná kopie nativní formy lidského růstového hormonu produkovaného hypofýzou.

Zásobní vložka o objemu 1,5 ml obsahuje čirý bezbarvý roztok určený k přímé aplikaci za pomoci aplikátoru NordiPen® 5.

Přehled registrovaných léčivých přípravků – na trh v ČR nejsou dodávány:
NORDITROPIN SIMPLEXX® 5MG/1,5M
INJ SOL 5X1.5ML/5MG
NORDITROPIN SIMPLEXX® 5MG/1,5M
INJ SOL 3X1.5ML/5MG