Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
Aplikační technika
Sogroya ®
Somapacitanum - dlouhodobě působící derivát rekombinantního humánního růstového hormonu.

Přehled registrovaných léčivých přípravků
– na trh v ČR nejsou dodávány:

Sogroya 10 mg/1,5 ml injekční roztok v předplněném peru.