Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
Aplikační technika
Refixia®
Nonacogum beta pegolum je rekombinantní humánní koagulační faktor IX.

Přehled registrovaných léčivých přípravků – na trh v ČR nejsou dodávány:
Refixia 500 IU
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Refixia 1 000 IU
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Refixia 2 000 IU
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok