Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
Aplikační technika
NovoEight®
Turoktokog alfa je rekombinantní humánní koagulační faktor VIII.
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu:
250IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+ADAP
500IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+ADAP
1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+ADAP
1500IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+ADAP
2000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+ADAP
3000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+ADAP