Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
Aplikační technika
Esperoct®
Turoctocogum alfa pegolum je rekombinantní humánní koagulační faktor VIII.

Přehled registrovaných léčivých přípravků
– Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu:
Esperoct 500 IU prášek a rozpouštědlo
pro injekční roztok
Esperoct 1 000 IU prášek a rozpouštědlo
pro injekční roztok
Esperoct 1 500 IU prášek a rozpouštědlo
pro injekční roztok
Esperoct 2 000 IU prášek a rozpouštědlo
pro injekční roztok
Esperoct 3 000 IU prášek a rozpouštědlo
pro injekční roztok