Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
GlucaGen® HypoKit
Přípravek s aktivním výskytem na českém trhu: GLUCAGEN HYPOKIT
1 mg INJ PSO LQF 1MG+STŘ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněné stříkačce.
K léčbě závažných hypoglykemických reakcí.

1 inj. lahvička a 1 inj. stříkačka s 1 ml rozpouštědla (voda na injekci).