Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Rybelsus®
Semaglutid - analog lidského glukagonu
podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený
rekombinantní DNA technologií v buňkách
Saccharomyces cerevisiae.

Přehled registrovaných léčivých přípravků
– na trh v ČR nejsou dodávány:
Rybelsus 3 mg tablety
Rybelsus 7 mg tablety
Rybelsus 14 mg tablety