Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Ozempic® 1 mg
Semaglutid - analog lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený rekombinantní DNA technologií v buňkách Saccharomyces cerevisiae.
1 ml roztoku obsahuje semaglutidum 1,34 mg.

Přehled registrovaných léčivých přípravků.
- aktivní výskyt na trhu v ČR:
Ozempic 1 mg
injekční roztok v předplněném peru
1 pero a 4 jednorázové jehly (4 dávky)
Jedna dávka (0,74 ml) obsahuje
semaglutidum 1 mg

- na trh v ČR nejsou dodávány:
Ozempic 1 mg
injekční roztok v předplněném peru
3 pera a 12 jednorázových jehel (12 dávek)
Ozempic® 0,5 mg
Semaglutid - analog lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený rekombinantní DNA technologií v buňkách Saccharomyces cerevisiae.
1 ml roztoku obsahuje semaglutidum 1,34 mg.

Přehled registrovaných léčivých přípravků.
- aktivní výskyt na trhu v ČR:
Ozempic 0,5 mg
injekční roztok v předplněném peru
1 pero a 4 jednorázové jehly (4 dávky)
Jedna dávka (0,37 ml) obsahuje
semaglutidum 0,5 mg.
- na trh v ČR není dodáván:
Ozempic 0,5 mg
injekční roztok v předplněném peru
3 pera a 12 jednorázových jehel (12 dávek)
Ozempic® 0,25 mg
Semaglutid - analog lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený rekombinantní DNA technologií v buňkách Saccharomyces cerevisiae.
1 ml roztoku obsahuje semaglutidum 1,34 mg.

Přehled registrovaných léčivých přípravků.
- aktivní výskyt na trhu v ČR:
Ozempic 0,25 mg
injekční roztok v předplněném peru
1 pero a 4 jednorázové jehly (4 dávky)
Jedna dávka (0,19 ml) obsahuje
semaglutidum 0,25 mg.