Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Ozempic® 1 mg
Semaglutid - analog lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený rekombinantní DNA technologií v buňkách Saccharomyces cerevisiae.
1 ml roztoku obsahuje semaglutidum 1,34 mg.

Přehled registrovaných léčivých přípravků.
Na trh není dodáván.
Ozempic 1 mg inj. roztok v předplněném peru
Jedno předplněné pero
obsahuje semaglutidum 4 mg ve 3,0 ml roztoku.
Jedna dávka obsahuje
semaglutidum 1 mg v 0,74 ml roztoku.
1 předplněné pero
a 4 jednorázové jehly NovoFine Plus
3 předplněná pera
a 12 jednorázových jehel NovoFine Plus.
Ozempic® 0,5 mg
Semaglutid - analog lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený rekombinantní DNA technologií v buňkách Saccharomyces cerevisiae.
1 ml roztoku obsahuje semaglutidum 1,34 mg.

Přehled registrovaných léčivých přípravků.
Na trh není dodáván.
Ozempic 0,5 mg inj. roztok v předplněném peru
Jedno předplněné pero obsahuje
semaglutidum 2 mg v 1,5 ml roztoku.
Jedna dávka obsahuje
semaglutidum 0,5 mg v 0,37 ml roztoku.
1 předplněné pero
a 4 jednorázové jehly NovoFine Plus
3 předplněná pera
a 12 jednorázových jehel NovoFine Plus

Ozempic® 0,25 mg
Semaglutid - analog lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený rekombinantní DNA technologií v buňkách Saccharomyces cerevisiae.
1 ml roztoku obsahuje semaglutidum 1,34 mg.

Přehled registrovaných léčivých přípravků.
Na trh není dodáván.
Ozempic 0,25 mg inj. roztok v předplněném peru
Jedno předplněné pero obsahuje
semaglutidum 2 mg v 1,5 ml roztoku.
Jedna dávka obsahuje
semaglutidum 0,25 mg v 0,19 ml roztoku.
1 předplněné pero
a 4 jednorázové jehly NovoFine Plus