Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Victoza®
Přípravek s aktivním výskytem na českém trhu:
VICTOZA 6 MG/ML INJ SOL 2X3ML
VICTOZA 6 MG/ML INJ SOL 3X3ML

Liraglutid - analog lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený rekombinantní DNA technologií v buňkách Saccharomyces cerevisiae.

Jedno předplněné pero obsahuje
18 mg liraglutidu ve 3 ml.

Přehled registrovaných léčivých přípravků
- na trh v ČR nejsou dodávány:
VICTOZA 6 MG/ML INJ SOL 1X3ML
VICTOZA 6 MG/ML INJ SOL 5X3ML
VICTOZA 6 MG/ML INJ SOL 10X3ML