Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Ryzodeg®
Fixní kombinace dvou inzulinových analog – inzulin aspart s rychlým účinkem a inzulin degludek s dlouhým účinkem.

Přehled registrovaných léčivých přípravků – na trh v ČR nejsou dodávány:
RYZODEG INJ SOL 1X3ML/300UT
RYZODEG INJ SOL 5X3ML/300UT
RYZODEG INJ SOL 10X3ML/300UT
RYZODEG INJ SOL 2X5X3ML/300UT