Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Tresiba®
Dlouze působící analog lidského inzulinu.

Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Přehled registrovaných léčivých přípravků – na trh v ČR nejsou dodávány:
TRESIBA 100 JEDNOTEK/ML INJ SOL 5X3ML/300UT
TRESIBA 100 JEDNOTEK/ML INJ SOL 1X3ML/300UT
TRESIBA 100 JEDNOTEK/ML INJ SOL 10X3ML/300UT
TRESIBA 100 JEDNOTEK/ML INJ SOL 10(2X5)X3ML/300UT
TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML INJ SOL 1X3ML/600UT
TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML INJ SOL 2X3ML/600UT
TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML INJ SOL 3X3ML/600UT
TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML INJ SOL 6(2X3)X3ML/600UT