Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Xultophy®
Kombinovaný přípravek skládající se z dlouze působícího analoga lidského inzulinu - degludeku a analoga lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) – liraglutidu. Jedno předplněné pero obsahuje 3 ml odpovídající 300 jednotkám insulinu degludek a 10,8 mg liraglutidu.

Přehled registrovaných léčivých přípravků:
– aktivní výskyt na trhu v ČR:
XULTOPHY 100 jednotek/ML + 3,6 ML/MG,
SDR INJ SOL 3X3 ML

– na trh v ČR nejsou dodávány:
XULTOPHY 100 jednotek/ML + 3,6 ML/MG,
SDR INJ SOL 1X3ML
XULTOPHY 100 jednotek/ML + 3,6 ML/MG,
SDR INJ SOL 10(2X5)X3ML
XULTOPHY 100 jednotek/ML + 3,6 ML/MG,
SDR INJ SOL 5X3ML