Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Ozempic®
Semaglutid - analog lidského glukagonu podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený rekombinantní DNA technologií v buňkách Saccharomyces cerevisiae.

Přehled registrovaných léčivých přípravků
– na trh v ČR nejsou dodávány:
Ozempic 1,34 mg/ml injekční roztok v předplněném peru.
Jedno předplněné pero obsahuje
semaglutidum 2 mg.
1 pero a 6 jednorázových jehel.