Novo Nordisk s.r.o.
Přehled přípravků
GLP-1 analoga
Kombinace inzulinového analoga a GLP-1 analoga
Inzulinová analoga
Humánní inzuliny
GlucaGen
Perorální antidiabetika
Aplikační technika
Rybelsus®
Semaglutid - analog lidského glukagonu
podobného peptidu-1 (GLP-1) vyrobený
rekombinantní DNA technologií v buňkách
Saccharomyces cerevisiae.

Přehled registrovaných léčivých přípravků

– aktivní výskyt na trhu v ČR:

RYBELSUS 3MG TBL NOB 30
RYBELSUS 7MG TBL NOB 30
RYBELSUS 14MG TBL NOB 30

– na trh v ČR nejsou dodávány:

RYBELSUS 3MG TBL NOB 10
RYBELSUS 3MG TBL NOB 60
RYBELSUS 3MG TBL NOB 90
RYBELSUS 7MG TBL NOB 60
RYBELSUS 7MG TBL NOB 90
RYBELSUS 14MG TBL NOB 60
RYBELSUS 14MG TBL NOB 90